استایل پیش فرض

استایل حرکت دادن قاب

[rt_animated_link_style animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]

استایل پشتی

[rt_animated_link_style animated_link_style=”two” animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]

استایل خط بالا

[rt_animated_link_style animated_link_style=”three” animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]

سبک LINE LINE

[rt_animated_link_style animated_link_style=”four” animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]

سبک LINE TOP و BOTTOM

[rt_animated_link_style animated_link_style=”five” animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]

سبک DOT

[rt_animated_link_style animated_link_style=”six” animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]

استایل اسلاید متن

[rt_animated_link_style animated_link_style=”seven” animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]

STYLE TEXT اسلاید

[rt_animated_link_style animated_link_style=”eight” animated_link_anchor=”url:%23|title:LINK%20EXAMPLE||”]